Swiss Lodge & B&B

2190 - 30 St.N.E.

Salmo Arm, BC

V1E3G9

Googel / TripAdvisor

5 Stars rating